Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
یافتن کالری و ریزمغذی های غذاها

فهرست مواد غذایی موجود در گروه غذایی سوپ های اوما در زیر آورده شده است، برای مشاهده درشت مغدی ها و ریزمغذی های هر غذا، آن را انتخاب نمایید.

آب مرغپودر آب گوشت معمولیپودر آب مرغپودر سوپ رشته فرنگیپودر سوپ رشته فرنگی و گوشت گاوپودرآب گوشت گاوپودرآب گوشت و پیازسوپ آبگوشت گاو یا سوپ گوشت رقیق شدهسوپ برنج و مرغسوپ تند و ترش چینیسوپ جوسوپ جو با شیرسوپ خامه ای سبزیجات، خشک شدهسوپ رشته فرنگی و مرغ، مخلوط خشکسوپ رشته فرنگی، خشک، هر طعم، چربی کاهش یافته، سدیم کاهش یافتهسوپ سبزیجاتسوپ سبزیجات گوشت گاو، مخلوط خشکسوپ سبزیجات و گوشت، مایکروویو شده، آماده مصرفسوپ سبزیجات، غلیظ، کم سدیم، تهیه شده با حجم برابر آبسوپ سیب زمینی، آماده، مخلوط خشکسوپ شلغمسوپ شیر با مرغسوپ قارچسوپ قارچ، مخلوط خشکسوپ گوجه فرنگیسوپ گوشت راسته برگر با سبزیجات، آماده مصرفسوپ گوشت گاو، تهیه شده به روش خانگیسوپ ماهیسوپ مرغسوپ مرغ سبزیجات با سیب زمینی و پنیرسوپ مرغ، تهیه شده به روش خانگیسوپ ورمیشلکنسرو آب گوشت گاوکنسرو خوراک سبزیجاتکنسرو سوپ آب مرغکنسرو سوپ پنیرکنسرو سوپ پیازکنسرو سوپ جو با قارچکنسرو سوپ خامه ای پیازکنسرو سوپ خامه ای سیب زمینیکنسرو سوپ خامه ای قارچکنسرو سوپ خامه ای کرفسکنسرو سوپ خامه ای مرغکنسرو سوپ خامه ای میگوکنسرو سوپ رشته با مرغکنسرو سوپ رشته فرنگی با گوشت گاوکنسرو سوپ سبزیجاتکنسرو سوپ سبزیجات با آبگوشت گوشت گاوکنسرو سوپ سبزیجات با ابگوشت گوشت گاوکنسرو سوپ سبزیجات و گوشتکنسرو سوپ سبزى ولوبيا وماکارونىکنسرو سوپ قارچ با گوشت گاوکنسرو سوپ قارچ با مرغکنسرو سوپ گوجه فرنگی با گوشت گاو و رشته فرنگیکنسرو سوپ گوشت گاو و سبزیجات
فهرست گروه های غذایی