Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
عدد بتا در هفته چهارم بارداری

یکی از هورمون های اصلی که بارداری شما را تعیین می کند هورمونی به نام hcg است که در صورت بارداری مقدار آن در خون و ادرار زیاد می شود و درآزمایش بارداری با عدد بتا مشخص می گردد. معمولا عدد بتای صحیح برای بارداری 6 الی 12 روز بعد از لقاح موفق توسط آزمایشات بارداری تعیین می شود. اما شاید برایتان این سوال پیش بیاید که محدوده نرمال آن در جداول B-HCG بارداری بعد از آخرین پریودی و با استفاده از زمان تخمک گذاری چقدر است؟

در این مقاله به طور کامل این جداول و توضیحات مربوطه را برایتان آورده ایم. دقت داشته باشید که  در تمام جداول واحد hcg برابر با mIU/mL  یا IU/L می باشد.

چرا جداول مقادیر عدد بتا متفاوت است؟

جدوال مقادیر عدد بتا متناسب با نوع آزمایشگاه و واحد بتا متغیر می باشد. در تمام جداول بتا، هنگامی که HCG< 5mIU/mI باشد به معنی عدم موفقیت لقاح و بارداری است و هنگامی که hcg > = 25mIU/mI باشد، به معنی باردار شدن شما است. مقدار عدد بتا در حدود 90% خانم های باردار نیز، بعد از انجام لقاح هر دو سه روز یک بار دو برابر می شود.

بهترین جدول عدد بتا برای محاسبه زمان بارداری چیست؟

باید به این نکته توجه داشته باشید که شرایط بارداری برای هر خانم کاملا منحصر به فرد و متفاوت است. بنابراین با توجه به زمان آخرین پریودی و زمان تخمک گذاری خود در صورت سیکل قاعدگی منظم یکی از جداول زیر را انتخاب کنید.

چگونگی تبدیل جدول مقدار عدد بتا بر اساس هفته به جدول مقدارعدد بتا بر اساس روز

بیشتر جداول هورمون های بارداری براساس هفته می باشند. به عنوان مثال 3 هفته بعد از شروع پریودی = 3 هفته از آخرین پریودی= یک هفته بعد از تخمک گذاری= یک هفته قبل از پریودی؛ در حالتی که چرخه پریودی شما 28 روزه باشد.

مقدار عدد بتا بعد از آخرین پریودی و سن بارداری بر اساس هفته، واحد IU/L:

 • هفته دوم و سوم بارداری، مقدار عدد بتا در حدود 70-10
 • هفته سوم و چهارم بارداری، مقدار عدد بتا در حدود 750-10
 • هفته چهارم و پنجم بارداری، مقدار عدد بتا در حدود 7000-200
 • هفته پنجم و ششم بارداری ، مقدار عدد بتادر حدود 32000-200
 • هفته ششم و هشتم بارداری، مقدارعدد بتا در حدود 150000-4000
 • هفته هشتم تا هفته دوازدهم بارداری، مقدار عدد بتا در حدود 210000-64000
 • هفته 14 بارداری، مقدار عدد بتا در حدود 62000-14000
 • هفته 15 بارداری، مقدار عدد بتا در حدود 70000-12000
 • هفته 16 بارداری، مقدارعدد بتا در حدود 56000-9000
 • هفته 17 بارداری، مقدار عدد بتا در حدود 56000-8000
 • هفته 18 بارداری، مقدار عدد بتا در حدود 58000-8000

 

هورمون بارداری بتا

مقدار عدد بتا بعد از آخرین پریودی بر اساس غلظت بتا در واحد mIU/L:

مقدار نرمال عدد بتا در مردها کمتر از  mIU/mL 5 می باشد. مقدار نرمال عدد بتا در خانم های غیر باردار نیز کمتر از 5 mIU/mL است. بعد از پریودی مقدار عدد بتا در خانم ها کمتر از 9.5 mIU/mI است و در صورت بارداری این عدد به شکل زیر تغییر می کند:

 • 3 هفته LMP: mIU/mI 5-50 
 • 4هفته LMP: mIU/mI 5-426 
 • 5 هفته LMP: mIU/mI 18-7340
 • 6 هفته LMP: mIU/mI 1080-56500
 • 7-8هفته LMP: mIU/mI 7650-229000
 • 9-12هفته LMP: mIU/mI 25700-288000
 • 13-16 هفته LMP: mIU/mI 13300-254000
 • 17-24 هفته LMP: mIU/mI 4060-165400
 • 25-40 هفته LMP: mIU/mI 3640-117000

جدول عدد بتا طبیعی در سه ماهه اول بارداری بر اساس واحد mIU/mI و IU/L:

جدول مقدار عدد بتا براساس تعداد روز بعد از تخمک گذاری برای بارداری موفق با واحد mIU/L:

 • 10 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 16
 • 11 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 24
 • 12 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 37
 • 13 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 62
 • 14 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 102
 • 15 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 139
 • 16 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 207
 • 17 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 297
 • 18 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 417
 • 19 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 614
 • 20 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 857
 • 21 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 1248
 • 22 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 1717
 • 23 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 2439
 • 24 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 3396
 • 25 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 4285
 • 26 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 5582
 • 27 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 7128
 • 28 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 9449
 • 29 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 11487
 • 30 روز بعد از تخمک گذاری- mIU/mI 15280

جدول مقدار عدد بتا برای دوقلوها 

برای خانم هایی که چند قلو باردار هستند، عدد بتا از بارداری های معمولی 50-30 % بیشتر است. 

اگر در هفته پنجم بارداری باشید، مقدار عدد بتا شما باید چقدر باشد؟

مقدار عدد  بتا در هفته پنجم بارداری کمی متفاوت از هفته های دیگر است و به روش زیر محاسبه می شود:

 1. در جدول بتا براساس آخرین پریودی، مقدار عدد بتا  برابر با 18 تا mIU/mI 7340 می باشد. 
 2. در جدول تخمک گذاری، هفته پنجم مساوی 35 روز است و اگر چرخه پریودی شما 28 روزه باشد، 5 هفته مساوی 21 روز می باشد. بنابراین مقدار عدد بتا روز 21 بعد از تخمک گذاری حدود IU/I 1248 است. اگر چرخه پریودی شما 30 روزه باشد تخمک گذاری در روز 16 شروع می شود و هفته پنجم مساوی روز 23 می باشد و مقدار hcg برابر IU/I 2439 می باشد.

مقدارعدد بتا برای خانمی که در هفته ششم بارداری است چقدر است؟

نحوه محاسبه عدد بتا در هفته ششم بارداری  نیز کمی متفاوت است. هفته ششم بارداری به معنی 6 هفته پس از آخرین پریودی و 28 روز پس از تخمک گذاری می باشد. 

جدول بارداری برای 6 هفته پس از آخرین پریودی برای مقدار عدد بتا براساس واحد mIU/mI یا IU/I

 • سه هفته :0-5 
 • 4 هفته: 5-426
 • 5 هفته: 18-7340
 • 6هفته: 1080-56500
 • 7 تا 8 هفته: 7650-229000
 • 9 تا 12 هفته: 25700-288000
 • 13 تا 16 هفته: 3300-253000
 • 17 تا 24 هفته: 4060-165400
 • 25 هفته تا انتها: 3640-117000

توصیه مهم به خانم های باردار

جداول را به دقت مطالعه کنید و زمان آخرین پریودی و تخمک گذاری را بصورت هرچه دقیق تر محاسبه کنید تا در صورت بارداری بتوانید هم به خودتان و هم به پزشک کمک بیشتری بکنید و زودتر وضعیت خود را تشخیص دهید.

این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 94% 94


 • profileفاطمه مقدم1397/06/31

  سلام من در هفته چهارمه بارداری بتام380000 دو قلو هم باردار نیستم.به نظرتون این بتای بالا نشانه جی میتونه باشه؟

  • profilelaya amiri1397/03/21

   سلام من 10 فروردین سقط کردم ولی خونریزیم تا 24 اردیبهشت ادامه داشت دکتر رفتم قرص استرومارین تا 25 شب برام نوشت و علاوه بر این قرص مدروکسی پروژسترون هم برام نوشت که از شب 15 شروع استرومارین باهاش بخورم ,سونو واژیتال کرد گفت یه تیکه 7 میلیمتری به ته رحم چسبیده که شاید بقایای بارداری باشه که به صورت پولیپ شده باشه گفتن داروهام تموم شد پریود شدم روز 5 تا 8 پریود برای سونوی مجدد برم تو این مدت من سوم خرداد نزدیکی داشتم که مطمینم محافظت شده بود ,یک شب مونده بود قرصام تموم بشه من لکه بینی شدم یعنی الان من4 روزه قرصام تموم شده و هنوز لکه بینی دارم و پریود نشدم بیبی چک گذاشتم منفی بود ولی ازمایش دادم امروز بتام زده بود بالای 28،ممکنه ازمایش بتام به خاطر بقایا مثبت شده باشه؟ پس اگه به خاطر اینه چرا بیبی چک منفیه؟ من دارم دیوانه میشم نکنه من بازم باردارم؟ لطفا جواب منو زودتر بدین فقط دو هفته از نزدیکیم گذشته اونم محافظت شده اخه چطور ممکنه

   • profileپزشک اوما1397/04/31

    سلام خیر احتمالش ضعیفه و بتا ممکنه تا یک ماه طول بکشه تا به صفر برسه. اما سونو مجدد انجام دهید ممکنه لکه بینی به دلیل باقی ماندن بقایای جنین در رحم باشه باید چک شود

  • profileسمانه خانوم1397/02/27

   سلام.من تاریخ 19 فروردین پریود شدم بعد اون اقدام به بارداری کردم .هفته پیش چند بار بی بی چک زدم منفی بود دوروز پیش هم آز بتا انجام دادم این اومد 10> قسمت مشکوک هم نوشته 10-20
   احتمال بارداری نیس؟

   • profileپزشک اوما1397/03/02

    سلام عزیزم. در آزمایش عدد بتا را زیر 10 اعلام کرده و نتیجه مشکوک بین 10 تا 20 است.

  • profileBahereh Khalili1397/02/03

   سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون،من 31سال دارم و ۱سال و 10ماه هست ازدواج کردم.7ماه اقدام کردم برای بارداری وبا عکس رنگی متوجه شدم لوله سمت چپم مسدود هست.این دوره کلومفین و آمپول hcg مصرف کردم.ماه پیش9فروردین شدم واین ماه دیروز که 2 اردیبهشت بود آز دادم وبتا 10.6 من باردار هستم؟

   • profileپزشک اوما1397/02/05

    سلام عزیزم. اگر سیکل 28 روزه دارید که هنوز به تاریخ پریود نرسیدید. امکان بارداری هست. تا تاریخ پریود صبر کنید و در صورت تاخیر یکی دو روزه آز بتا بدهید