Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت

گروه های غذایی پیاز منجمد شده

پیاز منجمد شده از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

مواد اصلی پیاز منجمد شده پخته، آب پز، خرد شده، آب گرفته شده، با نمک

تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)26.00 کیلوکالری
کربوهیدرات6.00 گرم
پروتئین0.77 گرم
چربی0.10 گرم
آب92.24 گرم
فیبر1.70 گرم
قند2.90 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم

ویتامین های پیاز منجمد شده پخته، آب پز، خرد شده، آب گرفته شده، با نمک

نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.01 میلی گرم
ویتامین K0.30 میکروگرم
ویتامین C2.60 میلی گرم
تیامین (B1)0.02 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.03 میلی گرم
نیاسین (B3)0.14 میلی گرم
کولین (B4)4.40میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.10 میلی گرم
ویتامین B60.07 میلی گرم
فولات (B9)13.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم

مواد معدنی پیاز منجمد شده پخته، آب پز، خرد شده، آب گرفته شده، با نمک

نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم16.00 میلی گرم
آهن0.30 میلی گرم
منیزیم6.00 میلی گرم
فسفر19.00 میلی گرم
پتاسیم108.00 میلی گرم
سدیم248.00 میلی گرم
روی0.07 میلی گرم
مس0.02 میلی گرم
منگنز0.07 میلی گرم
سلنیم0.40 میکروگرم

مواد اصلی پیاز منجمد شده پخته، آب پز، خرد شده، آب گرفته شده، بدون نمک

تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)28.00 کیلوکالری
کربوهیدرات6.59 گرم
پروتئین0.77 گرم
چربی0.10 گرم
آب92.24 گرم
فیبر1.80 گرم
قند2.90 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم

ویتامین های پیاز منجمد شده پخته، آب پز، خرد شده، آب گرفته شده، بدون نمک

نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.01 میلی گرم
ویتامین K0.30 میکروگرم
ویتامین C2.60 میلی گرم
تیامین (B1)0.02 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.03 میلی گرم
نیاسین (B3)0.14 میلی گرم
کولین (B4)4.40میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.10 میلی گرم
ویتامین B60.07 میلی گرم
فولات (B9)13.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم

مواد معدنی پیاز منجمد شده پخته، آب پز، خرد شده، آب گرفته شده، بدون نمک

نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم16.00 میلی گرم
آهن0.30 میلی گرم
منیزیم6.00 میلی گرم
فسفر19.00 میلی گرم
پتاسیم108.00 میلی گرم
سدیم12.00 میلی گرم
روی0.07 میلی گرم
مس0.02 میلی گرم
منگنز0.07 میلی گرم
سلنیم0.40 میکروگرم

مواد اصلی پیاز منجمد شده سرخ شده، آماده شده، حرارت دیده

تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)407.00 کیلوکالری
کربوهیدرات38.16 گرم
پروتئین5.34 گرم
چربی26.70 گرم
آب28.50 گرم
فیبر1.30 گرم
قند0.00 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم

ویتامین های پیاز منجمد شده سرخ شده، آماده شده، حرارت دیده

نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A11.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.00 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C1.40 میلی گرم
تیامین (B1)0.28 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.14 میلی گرم
نیاسین (B3)3.61 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.23 میلی گرم
ویتامین B60.08 میلی گرم
فولات (B9)66.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم

مواد معدنی پیاز منجمد شده سرخ شده، آماده شده، حرارت دیده

نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم31.00 میلی گرم
آهن1.69 میلی گرم
منیزیم19.00 میلی گرم
فسفر81.00 میلی گرم
پتاسیم129.00 میلی گرم
سدیم375.00 میلی گرم
روی0.42 میلی گرم
مس0.08 میلی گرم
منگنز0.42 میلی گرم
سلنیم3.50 میکروگرم

مواد اصلی پیاز منجمد شده خرد شده، آماده نشده

تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)29.00 کیلوکالری
کربوهیدرات6.81 گرم
پروتئین0.79 گرم
چربی0.10 گرم
آب91.99 گرم
فیبر1.80 گرم
قند0.00 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم

ویتامین های پیاز منجمد شده خرد شده، آماده نشده

نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A2.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.00 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C3.30 میلی گرم
تیامین (B1)0.03 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.03 میلی گرم
نیاسین (B3)0.15 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.10 میلی گرم
ویتامین B60.08 میلی گرم
فولات (B9)17.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم

مواد معدنی پیاز منجمد شده خرد شده، آماده نشده

نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم17.00 میلی گرم
آهن0.33 میلی گرم
منیزیم7.00 میلی گرم
فسفر22.00 میلی گرم
پتاسیم124.00 میلی گرم
سدیم12.00 میلی گرم
روی0.07 میلی گرم
مس0.02 میلی گرم
منگنز0.07 میلی گرم
سلنیم0.40 میکروگرم

مواد اصلی پیاز منجمد شده سرخ شده، آماده نشده

تشکیل دهنده اصلیمقدار در100 گرم
انرژی (کالری)258.00 کیلوکالری
کربوهیدرات30.53 گرم
پروتئین3.15 گرم
چربی14.10 گرم
آب51.22 گرم
فیبر1.80 گرم
قند0.00 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم

ویتامین های پیاز منجمد شده سرخ شده، آماده نشده

نام ویتامینمقدار در 100 گرم
ویتامین A0.00 میکروگرم
ویتامین D0.00 میکروگرم
ویتامین E0.00 میلی گرم
ویتامین K0.00 میکروگرم
ویتامین C4.60 میلی گرم
تیامین (B1)0.10 میلی گرم
ریبوفلاوین (B2)0.08 میلی گرم
نیاسین (B3)0.69 میلی گرم
کولین (B4)0.00میلی گرم
پانتوتنیک اسید (B5)0.24 میلی گرم
ویتامین B60.13 میلی گرم
فولات (B9)48.00میکروگرم
ویتامین B120.00 میلی گرم

مواد معدنی پیاز منجمد شده سرخ شده، آماده نشده

نام ماده معدنیمقدار در 100 گرم
کلسیم46.00 میلی گرم
آهن0.93 میلی گرم
منیزیم14.00 میلی گرم
فسفر49.00 میلی گرم
پتاسیم190.00 میلی گرم
سدیم246.00 میلی گرم
روی0.36 میلی گرم
مس0.07 میلی گرم
منگنز0.30 میلی گرم
سلنیم2.40 میکروگرم

تمامی اطلاعات مربوط به ریز مغذی های غذایی پیاز منجمد شده کاملا معتبر بوده و از سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) استخراج شده است.

فهرست گروه های غذایی