Ooma
نوزاد | نوزاد ماه به ماه| رشد نوزاد

از نوزادی تا نوپایی حدود 12 ماه طول می کشد. نوزاد با سرعت زیادی رشد می کند و هر ماه تغییرات زیادی می کند. والدین همیشه منتظر حرکت بعدی نوزاد هستند. 
در 12 ماه رشد نوزاد پیشرفت شگرفی در چهار دست و پا رفتن، دندان در آوردن و حرف زدن او مشاهده می کنید. اگر نوزاد یکی از مهارت ها را زودتر یاد بگیرد مهارت بعدی را دیرتر می آموزد. در این مقاله به آن چه در یک سال برای نوزاد اتفاق می افتد اشاره شده است.

رشد ماهانه نوزاد

نوزاد یک ماهه

نوزاد یک ماهه

 • نوزاد به سرعت رشد می کند.
 • ارتباط چشمی برقرار می کند.
 • برای کمک خواستن گریه می کند.
 • به صداها و بوهای پدر و مادر واکنش نشان می دهد.

در مقاله  نوزاد یک ماهه اطلاعات بیشتری کسب کنید.

نوزاد دوماهه

نوزاد دو ماهه

 • نوزاد چاق تر می شود.
 • می آموزد لبخند بزند و چهره ها را نگاه کند.
 • بیشتر بر روی انسان ها تمرکز می کند تا اشیاء.
 • در مقابل صداهای دیگر از خود صدای کودکانه در می آورد.
 • عصبانیتش را نشان می دهد.

در مقاله نوزاد دو ماهه  اطلاعات بیشتری کسب کنید.

نوزاد سه ماهه

نوزاد سه ماهه

 • در رفتارهای نوزاد الگوی خاصی مشاهده می کنید.
 • هنگامی که لبخند می زنید او نیز لبخند می زند؛ لبخند او همراه با بلند کردن دست ها و تکان دادن پاها می باشد.
 • با خندیدن یا صدا در آوردن توجه شما را جلب می کند.
 • سعی می کند حرکات صورت و حرکات بدن شما را تقلید کند.

در مقاله  نوزاد سه ماهه  اطلاعات بیشتری کسب کنید.

نوزاد چهارماهه

نوزاد چهارماهه

 • هنگامی که بر روی شکم خوابیده است به بازوها فشار می آورد.
 • به اشیاء چنگ می زند تا آن ها را بگیرد.
 • با صدای بلند می خندد.
 • از بازی کردن لذت می برد و هنگامی که بازی تمام می شود گریه می کند.

در مقاله  نوزاد چهار ماهه  اطلاعات بیشتری کسب کنید.

نوزاد پنج ماهه

نوزاد پنج ماهه

 • شروع می کند به غلت زدن.
 • یاد می گیرد اشیاء را از یک دست به دست دیگر بدهد.
 • اگر پدر یا مادر را نبیند گریه می کند.
 • دوست دارد در طول غذا خوردن بازی کند.
 • حباب هایی با آب دهان درست می کند.

در مقاله  نوزاد پنج ماهه  اطلاعات بیشتری کسب کنید.

نوزاد شش ماهه

نوزاد شش ماهه

 • در هر دو سمت می چرخد.
 • صداهای بیشتری تولید می کند.
 • دوست دارد فعال تر باشد.
 • برای دست یافتن به اشیاء به آن ها چنگ می زند.

در مقاله  نوزاد شش ماهه  اطلاعات بیشتری کسب کنید.

نوزاد هفت ماهه

نوزاد هفت ماهه

 • شروع به چهار دست و پا می کند.
 • می آموزد از انگشتان استفاده کند.
 • دوست دارد در محیط های عمومی باشد.
 • عصبانیت را با شدت نشان می دهد.
 • صداهای والدین را تقلید می کند.

در مقاله  نوزاد هفت ماهه  اطلاعات بیشتری کسب کنید.

نوزاد هشت ماهه

نوزاد هشت ماهه

 • بدون کمک می نشیند.
 • سعی می کند دست بزند.
 • هنگامی که اسمش را صدا می زنید واکنش نشان می دهد.
 • از غریبه ها خجالت می کشد یا نگران می شود.

در مقاله  نوزاد هشت ماهه  اطلاعات بیشتری کسب کنید.

نوزاد نه ماهه

نوزاد نه ماهه

 • سعی می کند از پله ها بالا برود.
 • سعی می کند ادای بقیه را در بیاورد.
 • از بازی کردن با والدین لذت می برد.

در مقاله  نوزاد نه ماهه  اطلاعات بیشتری کسب کنید.

نوزاد ده ماهه

نوزاد ده ماهه

 • سعی می کند بایستد.
 • به دست زدن واکنش نشان می دهد.
 • حالت های خوشحالی، ناراحتی و عصبانیت را نشان می دهد.
 • اسباب بازی ها را به هم می ریزد و دوباره مرتب می کند.
 • عزت نفس پیدا می کند.

در مقاله  نوزاد ده ماهه  اطلاعات بیشتری کسب کنید.

نوزاد یازده ماهه

نوزاد یازده ماهه

 • اجازه نمی دهد کتاب یا روزنامه بخوانید.
 • سعی می کند ماما، بابا بگوید.
 • حمام کردن را دوست دارد.
 • مشارکت و همکاری نمی کند.

در مقاله  نوزاد یازده ماهه  اطلاعات بیشتری کسب کنید.

نوزاد دوازده ماهه

نوزاد دوازده ماهه

 • بدون کمک می ایستد و قدم های اول را بر می دارد.
 • سعی می کند 2 تا 3 کلمه حرف بزند.
 • در هنگام لباس پوشاندن به شما کمک می کند.
 • حس شوخ طبعی اش رشد می کند.
 • کج خلقی نشان می دهد.

فرزند شما در یک سال اول پیشرفت جالبی دارد. او حدود سه برابر وزن زمان تولد را دارد. سعی کنید مراحل رشد فرزندتان را ببینید و به یاد داشته باشید هر فرزندی سرعت رشد خاص خود را دارد. 
 

این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 95% 95