معنی اسم یکتا - معنی یکتا - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم یکتا
یکتا اسم دخترانه است، معنی یکتا: 1- یگانه، بینظیر، تنها؛ 2- (در قدیم) تنها، فرد، منفرد؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) جدا، بینیاز، فارغ؛ 4- مستقیم، راست؛ 5- مخلص، صمیمی؛ یک رنگ، بیریا؛ 6- (در قدیم) به تنهایی؛ 7- ساز زهی که فقط یک سیم یا وتر بر آن بسته باشند.

ریشه اسم یکتا

فراوانی اسم یکتا
در حال حاضر تقریباً 8025 نفر با اسم یکتا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

3020 نفر اسم یکتا را پسندیدند و 157 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با