معنی اسم گوهرناز - معنی گوهرناز - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم گوهرناز
گوهرناز اسم دخترانه است، معنی گوهرناز: [گوهر = (به مجاز) نهاد و سرشت، هر شخص یا چیز والا و نفیس+ ناز = کرشمه، غمزه، قشنگ، زیبا] 1- ویژگی شخصی که در نهاد و سرشت او ناز و غمزه هست؛ 2- شخص (زن) ارزشمند، والا و نفیس که قشنگ و زیباست.

ریشه اسم گوهرناز

فراوانی اسم گوهرناز
در حال حاضر تقریباً 150 نفر با اسم گوهرناز در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

9 نفر اسم گوهرناز را پسندیدند و 2 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با