Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم ژینو
ژینو اسم دخترانه است، معنی ژینو: [ژین (کردی) = زندگی + او /-u/ (پسوند دارندگی)]، 1-دارای زندگی؛ 2- (به مجاز) زنده، زندگی، دارای حیات.

ریشه اسم ژینو

فراوانی اسم ژینو
در حال حاضر تقریباً 2075 نفر با اسم ژینو در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

348 نفر اسم ژینو را پسندیدند و 45 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با