معنی اسم پیوند - معنی پیوند - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم پیوند
پیوند اسم دخترانه است، معنی پیوند: (بن مضارعِ پیوستن)، 1- پیوستن؛ 2- پیوسته بودن دو یا چند کس؛ 3- ازدواج؛ 4- عهد و پیمان؛ 5- (در قدیم) خویشی، بستگی؛ 6- (در قدیم) آن که نسبتی دارد یا خویشاوند است؛ 7- (در قدیم) عهد و پیمان.

ریشه اسم پیوند

فراوانی اسم پیوند
در حال حاضر تقریباً 730 نفر با اسم پیوند در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

151 نفر اسم پیوند را پسندیدند و 31 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با