معنی اسم پوران دخت - معنی پوران دخت - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم پوران دخت
پوران دخت اسم دخترانه است، معنی پوران دخت: (پوران + دخت = دختر)، 1- دختر سرخ و گلگون؛ 2- (به مجاز) زیبارو؛ 3- (اَعلام) (= بوران‌دخت) دختر خسروپرویز ملکهی ساسانی و بیست و هشتمین فرد از ساسانیان که یک سال و چهار ماه در ایران سلطنت کرد. [دکتر معین در ذیل واژهی پوران دخت اشاره کرده است که پوران دخت تصرفی است در نام بوران دخت (فرهنگ معین ج5 ص356].

ریشه اسم پوران دخت

فراوانی اسم پوران دخت
در حال حاضر تقریباً 7075 نفر با اسم پوران دخت در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

48 نفر اسم پوران دخت را پسندیدند و 7 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با