Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم پرژین
پرژین اسم دخترانه است، معنی پرژین: (کردی) پرچین، حصار، پرچینی از گلهای ریز به دور باغات.

ریشه اسم پرژین

فراوانی اسم پرژین
در حال حاضر تقریباً 210 نفر با اسم پرژین در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

366 نفر اسم پرژین را پسندیدند و 41 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با