معنی اسم پرور - معنی پرور - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم پرور
پرور اسم دخترانه است، معنی پرور: 1- رشد دادنِ کسی یا چیزی، پرورش دادن؛ 2- (به مجاز) مطلب یا موضوعی را روشن و رسا بیان کردن یا نوشتن، یا در ذهن سنجیدن و تنظیم کردن؛ 3- تربیت کردن؛ 4- به عمل آوردن و آماده کردن دارو، گیاه، میوه، و مانند آنها در حال آغشتگی به چیزی مانند شیر، عسل، شکر و مانند آنها؛ 5- (در قدیم) حمایت کردن، پشتیبانی کردن؛ 6- (در قدیم) پرورده شدن، پرورش یافتن.

ریشه اسم پرور

فراوانی اسم پرور
در حال حاضر تقریباً 3725 نفر با اسم پرور در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

38 نفر اسم پرور را پسندیدند و 13 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با