معنی اسم همتا - معنی همتا - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم همتا
همتا اسم دخترانه است، معنی همتا: 1- آنچه یا آنکه در صفتی با دیگری وجه اشتراک داشته یا کاملاً به او شبیه باشد، نظیر، مثل؛ 2- (در قدیم) همسر، جفت؛ 3- (در قدیم) همنشین، همدم، رفیق؛ 4- (در قدیم) متناسب، در خور.

ریشه اسم همتا

فراوانی اسم همتا
در حال حاضر تقریباً 1175 نفر با اسم همتا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

3169 نفر اسم همتا را پسندیدند و 167 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با