معنی اسم هاله - معنی هاله - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم هاله
هاله اسم دخترانه است، معنی هاله: 1- (در نجوم) حلقهی نورانی سفید یا رنگی که گاهی گِردِ قرص ماه یا خورشید دیده می شود؛ 2- حلقه یا حاشیهی تابناکی که در اطراف چیزی به ویژه در اطراف سر مقدسین در نقاشیها دیده می شود؛ 3- (به مجاز) آنچه گرداگرد چیزی یا جایی را فرا میگیرد.

ریشه اسم هاله

فراوانی اسم هاله
در حال حاضر تقریباً 7725 نفر با اسم هاله در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

733 نفر اسم هاله را پسندیدند و 52 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با