معنی اسم لاله - معنی لاله - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم لاله
لاله اسم دخترانه است، معنی لاله: 1- (در گیاهی) گلی به شکل جام و سرخ رنگ که بر روی پایه‌ای بلند قرار دارد؛ 2- گیاه این گل که علفی، پایا و زینتی است و پیاز دارد؛ 3- (به مجاز) شخص فداکاری که در راه آرمان دینی یا ملی به شهادت رسیده است؛ 4- (به مجاز) گونهی زیبا و گلگون؛ 5- (در ادب عرفانی) نتیجهی معارف را که مشاهده کنند لاله گویند، نیز کنایه از چهرهی گلگون محبوب است که عاشق مهجور را داغدار میکند.

ریشه اسم لاله

فراوانی اسم لاله
در حال حاضر تقریباً 22100 نفر با اسم لاله در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

440 نفر اسم لاله را پسندیدند و 26 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با