معنی اسم فریناز - معنی فریناز - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم فریناز
فریناز اسم دخترانه است، معنی فریناز: [فری = خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + ناز= کرشمه و غمزه (به مجاز) زیبا و قشنگ]  1- ویژگی آن که دارای خجستگی و شکوهمندی زیبا و قشنگ است؛ 2- کرشمه و غمزهی با شکوه؛ 3- (به مجاز) زیباروی نازدارو با شکوه.

ریشه اسم فریناز

فراوانی اسم فریناز
در حال حاضر تقریباً 3825 نفر با اسم فریناز در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

1080 نفر اسم فریناز را پسندیدند و 146 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با