معنی اسم فرنوش - معنی فرنوش - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم فرنوش
فرنوش اسم دخترانه است، معنی فرنوش: (دساتیر) نام عقل فلک قمر که به عربی عقل فعال گویند و به فارسی خرد کارگر نامند. [از برساخته‌های دساتیر میباشد].

ریشه اسم فرنوش

فراوانی اسم فرنوش
در حال حاضر تقریباً 9775 نفر با اسم فرنوش در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

1442 نفر اسم فرنوش را پسندیدند و 88 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با