معنی اسم فرناز - معنی فرناز - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم فرناز
فرناز اسم دخترانه است، معنی فرناز: [فر = شکوه و جلال که در بیننده شگفتی و تحسین پدید آورد، زیبایی و برازندگی + ناز = حالت یا رفتاری خوشایند و جذاب همراه با خودنمایی و اِکراه ظاهری، معمولاً برای جلب توجه دیگری، کرشمه و غمزه] 1-روی هم به معنای حالت و رفتار توأم با ناز و کرشمه و غمزه که موجب شکوه و جلال است و در بیننده شگفتی و تحسین پدید میآورَد؛ 2- ناز و غمزهی زیبا و برازنده.

ریشه اسم فرناز

فراوانی اسم فرناز
در حال حاضر تقریباً 27900 نفر با اسم فرناز در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

5222 نفر اسم فرناز را پسندیدند و 231 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با