معنی اسم فایضه (فائضه) - معنی فایضه (فائضه) - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم فایضه (فائضه)
فایضه (فائضه) اسم دخترانه است، معنی فایضه (فائضه): (عربی) (مؤنث فایض، فائض) فیض رسان، فایده بخش (زن).

ریشه اسم فایضه (فائضه)

فراوانی اسم فایضه (فائضه)
در حال حاضر تقریباً 1525 نفر با اسم فایضه (فائضه) در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

82 نفر اسم فایضه (فائضه) را پسندیدند و 61 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با