معنی اسم صدر - معنی صدر - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم صدر
صدر اسم دخترانه است، معنی صدر: (عربی) 1- جایی در مجلس که مخصوص نشستن بزرگان است و معمولاً روبروی درِ ورودی قرار دارد، طرف بالای مجلس؛ 2- (به مجاز) اشخاص برتر و دارای مقام بالاتر؛ 3- (احترام آمیز) (به مجاز) مهتر و رئیس؛ 4- (در قدیم) سینه؛ 5- (به مجاز) باطن و ذهن؛ 6- (در قدیم) (در نجوم) ستارهی آلفا در صورت فلکیِ ذات‌الکرسی؛ 7-(در عرفان) صدر، روح انسان را به اعتبار وجه  «یلیالبدنی» و از آن جهت که مصدر انوار است گویند.

ریشه اسم صدر

فراوانی اسم صدر
در حال حاضر تقریباً 750 نفر با اسم صدر در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

10 نفر اسم صدر را پسندیدند و 6 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با