معنی اسم شهرناز - معنی شهرناز - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم شهرناز
شهرناز اسم دخترانه است، معنی شهرناز: (اعلام) (در شاهنامه) نام دختر جمشید که او را با خواهرش ارنواز به ایوان ضحاک بردند و ضحاک او را از جادویی بپرورد و کژی و بدخویی آموخت و چون فریدون به کاخ ضحاک درآمد فرمان داد تا او و ارنواز را از شبستان ضحاک به در آورند و به راه یزدان رهنمون گشتند.

ریشه اسم شهرناز

فراوانی اسم شهرناز
در حال حاضر تقریباً 590 نفر با اسم شهرناز در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

52 نفر اسم شهرناز را پسندیدند و 11 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با