Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم سروین
سروین اسم دخترانه است، معنی سروین: 1- (در قدیم) شبیه سَرو؛ 2-(در کردی) روسری و چارقد.

ریشه اسم سروین

فراوانی اسم سروین
در حال حاضر تقریباً 1675 نفر با اسم سروین در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

3152 نفر اسم سروین را پسندیدند و 394 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با