Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم روژینا
روژینا اسم دخترانه است، معنی روژینا: (کردی ‌ـ‌ فارسی) [روژ ‌= ‌روز ‌+ ین ‌(پسوند نسبت)‌ + ‌ا (پسوند‌نسبت)]، منسوب به روز، ( روژین.

ریشه اسم روژینا

فراوانی اسم روژینا
در حال حاضر تقریباً 3975 نفر با اسم روژینا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

1858 نفر اسم روژینا را پسندیدند و 187 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با