معنی اسم رخسانه - معنی رخسانه - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم رخسانه
رخسانه اسم دخترانه است، معنی رخسانه: [رخ + سان (پسوند شباهت) + ه (پسوند نسبت)]، (= رخسانا)، ، رخسانا.

ریشه اسم رخسانه

فراوانی اسم رخسانه
در حال حاضر تقریباً نفر با اسم رخسانه در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

171 نفر اسم رخسانه را پسندیدند و 19 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با