معنی اسم رخسانا - معنی رخسانا - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم رخسانا
رخسانا اسم دخترانه است، معنی رخسانا: [(رخ + سان (پسوند شباهت) + ا (پسوند نسبت)] 1-  به معنی مانند رخ، مانند رو؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

ریشه اسم رخسانا

فراوانی اسم رخسانا
در حال حاضر تقریباً 290 نفر با اسم رخسانا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

115 نفر اسم رخسانا را پسندیدند و 32 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با