معنی اسم خیزران - معنی خیزران - اسم دختر - اوما
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم خیزران
خیزران اسم دخترانه است، معنی خیزران: (عربی) 1- نوعی نی مغزدار با ساقه‌ای محکم و بلند؛ 2-(اَعلام) نام مادر امام محمّد تقی(ع).

ریشه اسم خیزران

فراوانی اسم خیزران
در حال حاضر تقریباً 1425 نفر با اسم خیزران در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

81 نفر اسم خیزران را پسندیدند و 44 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با