معنی اسم خیرالنسا - معنی خیرالنسا - اسم دختر - اوما
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم خیرالنسا
خیرالنسا اسم دخترانه است، معنی خیرالنسا: (عربی) 1- بهترینِ زنان؛ 2- (اَعلام) عنوانی برای حضرت فاطمه(س) دختر پیامبر اسلام(ص).

ریشه اسم خیرالنسا

فراوانی اسم خیرالنسا
در حال حاضر تقریباً 72750 نفر با اسم خیرالنسا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

198 نفر اسم خیرالنسا را پسندیدند و 36 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با