معنی اسم خورشید - معنی خورشید - اسم دختر - اوما
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم خورشید
خورشید اسم دخترانه است، معنی خورشید: 1- (در نجوم) کُرهی سوزان، جرم مرکزی منظومهی شمسی به نام کرهی خورشید که قطر آن 1.392.000 کیلومتر بوده و گرمای میانگین سطح آن حدود 5700 درجه سانتیگراد و گرمای درونی آن به مراتب بیشتر از این است؛ 2- آفتابِ درخشان؛ 3- (به مجاز) نور این کره، آفتاب؛ 4- (به مجاز) زیبارو.

ریشه اسم خورشید

فراوانی اسم خورشید
در حال حاضر تقریباً 53750 نفر با اسم خورشید در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

665 نفر اسم خورشید را پسندیدند و 53 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با