معنی اسم خضرا - معنی خضرا - اسم دختر - اوما
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم خضرا
خضرا اسم دخترانه است، معنی خضرا: (عربی) (مؤنث اخضر) 1- به معنی سبز، کبود، نیلگون، و آبی و سبز؛ 2- سبزه‌زار، چمن زار.

ریشه اسم خضرا

فراوانی اسم خضرا
در حال حاضر تقریباً 130 نفر با اسم خضرا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

83 نفر اسم خضرا را پسندیدند و 13 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با