معنی اسم خرّم - معنی خرّم - اسم دختر - اوما
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم خرّم
خرّم اسم دخترانه است، معنی خرّم: 1- سرسبز و با طراوت؛ 2- شاد، خوشحال، خوب، خوش؛ 3- فرخنده، مبارک.

ریشه اسم خرّم

فراوانی اسم خرّم
در حال حاضر تقریباً 1875 نفر با اسم خرّم در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

27 نفر اسم خرّم را پسندیدند و 13 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با