معنی اسم ختن - معنی ختن - اسم دختر - اوما
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم ختن
ختن اسم دخترانه است، معنی ختن: 1- (اعلام) شهر و واحهای در جنوب باختری منطقه خودگردان سین کیانگ اویغور، در غرب چین، که هم مشک و آهوی مشکین آن و هم زیبارویانش در ادب فارسی مشهور است؛ 2- (به مجاز) دختری که مثل زیبارویان خُتن میباشد؛ 3- (به مجاز) زیباروی.

ریشه اسم ختن

فراوانی اسم ختن
در حال حاضر تقریباً 430 نفر با اسم ختن در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

197 نفر اسم ختن را پسندیدند و 53 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با