معنی اسم خاور - معنی خاور - اسم دختر - اوما
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم خاور
خاور اسم دخترانه است، معنی خاور: (مخففِ خاوران) هم به معنی مشرق و هم به معنای مغرب است.

ریشه اسم خاور

فراوانی اسم خاور
در حال حاضر تقریباً 80750 نفر با اسم خاور در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

120 نفر اسم خاور را پسندیدند و 166 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با