معنی اسم حوا - معنی حوا - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم حوا
حوا اسم دخترانه است، معنی حوا: (عربی)1- نخستین انسان ماده در مذاهب سامی؛ 2- (در نجوم) (= ماراَفسای) صورت فلکی بزرگی در آسمان نیمکرهی جنوبی، که آن را به صورت مارگیری مجسم می کنند که ماری را با دو دست گرفته است؛ 3- (اَعلام) به روایت تورات و قرآن، نخستین زنی که خدا آفرید،  همسر حضرت آدم(ع) .

ریشه اسم حوا

فراوانی اسم حوا
در حال حاضر تقریباً 60750 نفر با اسم حوا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

244 نفر اسم حوا را پسندیدند و 31 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با