معنی اسم بخشنده - معنی بخشنده - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم بخشنده
بخشنده اسم دخترانه است، معنی بخشنده: (صفت فاعلی از بخشیدن) آنکه چیزی را بیآنکه عوضی بخواهد میبخشد؛ عطا کننده.

ریشه اسم بخشنده

فراوانی اسم بخشنده
در حال حاضر تقریباً 170 نفر با اسم بخشنده در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

8 نفر اسم بخشنده را پسندیدند و 9 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با