معنی اسم الیکا - معنی الیکا - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم الیکا
الیکا اسم دخترانه است، معنی الیکا: (سنسکریت) 1- هیل [= هِل، دانهی معطر گیاهی از تیرهی زنجبیلیها]؛ 2- (در عربی) قاقلهی صغار؛ 3- (در هندی) لاچی.

ریشه اسم الیکا

فراوانی اسم الیکا
در حال حاضر تقریباً 1125 نفر با اسم الیکا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

523 نفر اسم الیکا را پسندیدند و 71 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با