معنی اسم السا - معنی السا - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم السا
السا اسم دخترانه است، معنی السا: (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ سا (پسوند شباهت)) مثل ایل، همانند ایل.

ریشه اسم السا

فراوانی اسم السا
در حال حاضر تقریباً 210 نفر با اسم السا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

2447 نفر اسم السا را پسندیدند و 172 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با