Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم آوین
آوین اسم دخترانه است، معنی آوین: 1- (آو= آب + ین (پسوند نسبت))، به رنگ آب، مانند آب، زلال، پاک؛ 2- (در کردی) عشق.

ریشه اسم آوین

فراوانی اسم آوین
در حال حاضر تقریباً 770 نفر با اسم آوین در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

7308 نفر اسم آوین را پسندیدند و 583 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با