معنی اسم آفتاب - معنی آفتاب - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم آفتاب
آفتاب اسم دخترانه است، معنی آفتاب: 1- خورشید، شمس، ستارهی نورانی (از ثوابت) مرکز منظومه شمسی که نور و حرارت زمین از آن است؛ 2- (به مجاز) نوری که از خورشید به زمین میتابد، نور و تابش خورشید؛ 3- (در قدیم) (شاعرانه) (به مجاز) زنِ زیبارو؛ چهرهی زیبا.

ریشه اسم آفتاب

فراوانی اسم آفتاب
در حال حاضر تقریباً 9425 نفر با اسم آفتاب در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

139 نفر اسم آفتاب را پسندیدند و 13 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با