معنی اسم آسوده - معنی آسوده - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم آسوده
آسوده اسم دخترانه است، معنی آسوده: (صفت فاعلی از آسودن) استراحت یافته، راحت کرده، آرام گرفته، ساکن، فارغ، خوش، مسرور، بیرنج.

ریشه اسم آسوده

فراوانی اسم آسوده
در حال حاضر تقریباً 310 نفر با اسم آسوده در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

32 نفر اسم آسوده را پسندیدند و 10 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با