معنی اسم آرزو - معنی آرزو - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم آرزو
آرزو اسم دخترانه است، معنی آرزو: (پهلوی، ārzok) 1- خواهش، کام، مراد، چشمداشت، امید، توقع و انتظار؛ 2- میل و اشتیاق برای رسیدن به مراد یا مقصودی معمولاً مطلوب؛ 3- (اَعلام) (در شاهنامه) دختر شاه یمن و همسر سلم پسر فریدون و نیز دختر ماهیار گوهر فروش و همسر بهرام گور.

ریشه اسم آرزو

فراوانی اسم آرزو
در حال حاضر تقریباً 144750 نفر با اسم آرزو در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

3847 نفر اسم آرزو را پسندیدند و 225 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با