معنی اسم آذرنوش - معنی آذرنوش - اسم دختر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم آذرنوش
آذرنوش اسم دخترانه است، معنی آذرنوش: (اَعلام) 1) (در شاهنـامه) «نوش‌آذر» آمده و آن نام آتشکده‌ای است در بلخ که زرتشت در آنجا به دست یک تورانی کشته شد؛ 2) نام آتشکدهی دوم از جملهی هفت آتشکدهی فارسیان.

ریشه اسم آذرنوش

فراوانی اسم آذرنوش
در حال حاضر تقریباً 390 نفر با اسم آذرنوش در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

96 نفر اسم آذرنوش را پسندیدند و 14 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با