معنی اسم گیو - معنی گیو - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم گیو
گیو اسم پسرانه است، معنی گیو: (اَعلام) (در شاهنامه) یکی از پهلوانان داستانی ایرانی پسر گودرز، داماد رستم و پدر بیژن. برای آوردن کیخسرو به توران رفت. در پایان کار کیخسرو از جملهی همراهان او بود، که در برف ناپدید شدند.

ریشه اسم گیو

فراوانی اسم گیو
در حال حاضر تقریباً 270 نفر با اسم گیو در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

3343 نفر اسم گیو را پسندیدند و 3929 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با