معنی اسم کیومرث - معنی کیومرث - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم کیومرث
کیومرث اسم پسرانه است، معنی کیومرث: (= گیومرت)، 1- زندهی فانی. [جزء اول «گیو» و «گیه» به معنی جان و زندگی است و جزء دوم «مرتن» صفت است به معنی مردنی و در گذشتنی و به تعبیر دیگر مردم، چون بشر فانی است او را مردنی و درگذشتنی نامیده‌اند. (از پاورقی برهان ـ چ معین)] 2- معنی کیومرث در تاریخ بلعمی «زندهی گویا» آمده است؛ 3- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) کیومرث: نخستین شاه سلسلهی پیشدادیان که 30 سال پادشاهی کرد. 2) (در اوستا) کیومرث: نخستین انسان. از نطفهی او که بر زمین ریخت، مَشیه و مَشیانه به صورت مرد و زن پدید آمدند.

ریشه اسم کیومرث

فراوانی اسم کیومرث
در حال حاضر تقریباً 26500 نفر با اسم کیومرث در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

349 نفر اسم کیومرث را پسندیدند و 26 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با