معنی اسم هوشیار - معنی هوشیار - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم هوشیار
هوشیار اسم پسرانه است، معنی هوشیار: (پهلوی) (= هوشیار، هشیوار) 1- کسی که دارای هوش است، باهوش؛ 2- عاقل، بخرد؛ 3- آگاه، بیدار؛ 4- زیرک؛ 5- (اَعلام) شهرت محمّدباقر هوشیار [1283-1336 شمسی] روان شناس ایرانی، از پشگامان روان شناسی تربیتی و بنیانگذار نخستین آزمایشگاه روان شناسی در ایران.

ریشه اسم هوشیار

فراوانی اسم هوشیار
در حال حاضر تقریباً 3625 نفر با اسم هوشیار در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

83 نفر اسم هوشیار را پسندیدند و 11 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با