معنی اسم هجیر - معنی هجیر - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم هجیر
هجیر اسم پسرانه است، معنی هجیر: (= هژیر) 1- (در قدیم) خوب، پسندیده؛ 2- (در شاهنامه) پهلوان ایرانی، پسر گودرز، که در جنگ یازده رخ پهلوان تورانی را از پای درآورد.

ریشه اسم هجیر

فراوانی اسم هجیر
در حال حاضر تقریباً 490 نفر با اسم هجیر در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

9 نفر اسم هجیر را پسندیدند و 7 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با