معنی اسم نرسی - معنی نرسی - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم نرسی
نرسی اسم پسرانه است، معنی نرسی: (اوستایی) این نام شاید ' جلوه مرد ' یا ' جلوه ی مردمان ' باشد، (در اعلام) نام یکی از شاهان اشکانی، نام پسر بهرام بهرامیان، نام برادر بهرام گور و نیز نام برادر پیروز یکم ساسانی است، ]در اوستا و پارسی میانه فرشته و ایزدی است نظیر جبرئیل حامل وحی و او پیک اهورا مزدا است[ - از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پادشاهان ساسانی

ریشه اسم نرسی

فراوانی اسم نرسی
در حال حاضر تقریباً نفر با اسم نرسی در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

65 نفر اسم نرسی را پسندیدند و 15 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با