معنی اسم فروتن - معنی فروتن - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم فروتن
فروتن اسم پسرانه است، معنی فروتن: آن که خود را از دیگران برتر نداند، آن که خودپسند نیست، متواضع.

ریشه اسم فروتن

فراوانی اسم فروتن
در حال حاضر تقریباً 670 نفر با اسم فروتن در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

48 نفر اسم فروتن را پسندیدند و 4 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با