معنی اسم فرهنگ - معنی فرهنگ - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم فرهنگ
فرهنگ اسم پسرانه است، معنی فرهنگ: 1- پدیدهی کلی پیچیده‌ای از آداب، رسوم، اندیشه، هنر، و شیوهی زندگی که در طی تجربهی تاریخی اقوام شکل میگیرد و قابل انتقال به نسل‌های بعدی؛ 2- قاموس و لغت‌نامه؛ 3- (در گفتگو) به معنی ادب، شعور یا تربیت اجتماعی؛ 4- (در قدیم) به معنای علم و معرفت، عقل و خرد، تدبیر و چاره.

ریشه اسم فرهنگ

فراوانی اسم فرهنگ
در حال حاضر تقریباً 6875 نفر با اسم فرهنگ در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

114 نفر اسم فرهنگ را پسندیدند و 25 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با