معنی اسم عطا - معنی عطا - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم عطا
عطا اسم پسرانه است، معنی عطا: (عربی) 1- بخشیدن چیزی به کسی، بخشش، دهش، انعام؛ هدیه یا هر چیزی که به کسی بخشیده میشود؛ 2- (اَعلام) عطا ابن یعقوب: (= عطایی رازی) [قرن 5 هجری] شاعر ایرانی دربار غزنوی، سرایندهی دو منظومهی حماسی برزونامه و بیژن نامه.

ریشه اسم عطا

فراوانی اسم عطا
در حال حاضر تقریباً 11750 نفر با اسم عطا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

1348 نفر اسم عطا را پسندیدند و 75 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با