معنی اسم عسکر - معنی عسکر - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم عسکر
عسکر اسم پسرانه است، معنی عسکر: عسکر: در لغت به معنای لشکر، حصار و پناهنگاه آمده است  عسکر یکی از القاب امام حسن بن علی الزکی العسکری ( ع)  امام یازدهم شیعیان است. « عسکر» در عرف عرفان و اخلاق اسلامی به کسی گفته میشود که در پناه و حوزه الهی باشد . امام حسن بن عسکری ( ع)  به این صفت متعین بوده اند و همه خوبیها و فضائل اخلاقی در زندگی  او موج می زد و « زکی » از القاب آن بزرگوار به معنی ظهور پاکی ها و خوبی ها آمده است .   

ریشه اسم عسکر

فراوانی اسم عسکر
در حال حاضر تقریباً 12450 نفر با اسم عسکر در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

101 نفر اسم عسکر را پسندیدند و 29 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با