معنی اسم عزیز - معنی عزیز - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم عزیز
عزیز اسم پسرانه است، معنی عزیز: (عربی) 1- آن که او را بسیار دوست بدارند یا برای او ارزش و احترام زیادی قائل باشند، گرامی، محبوب، دارای رفاه، عزت و احترام در مقابلِ ذلیل؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- (در قدیم) دارای عظمت و احترام؛ 4- (در تصوف) مرشد، پیر.

ریشه اسم عزیز

فراوانی اسم عزیز
در حال حاضر تقریباً 80750 نفر با اسم عزیز در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

177 نفر اسم عزیز را پسندیدند و 128 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با